Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.

Konkurs ofert polegać będzie na wsparciu finansowym zadania polegającego na wspieraniu wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków w Brodnicy.

Na wsparcie zadania publicznego przeznaczona została kwota 350 000 zł.
Termin składania ofert upływa 19 lutego 2019 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy – BIP – „konkurs ofert” lub można je otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rozwoju, Współpracy Zewnętrznej i Informacji (pok. 201), tel. 56 4930363.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy