11 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Najważniejsze informacje:
termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
nie jest wymagany wkład własny.

Więcej szczegółów:
informacje o konkursie,
regulamin konkursu z załącznikami.