Starostwo Powiatowe w Brodnicy ogłosiło otwarty konkurs ofert dla NGO.
Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 4 marca 2019 r.
Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o konkursie w zakładce: dialog społeczny; na stronie  BIP  i  tablicy ogłoszeń urzędu.