27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Społecznych. To dzień stowarzyszeń i fundacji, wśród których są także Ochotnicze Straże Pożarne, czy kluby sportowe.

Wszystkim organizacjom pozarządowym składamy życzenia sukcesów i odwagi w działaniu na rzecz społeczności lokalnej.

Najnowsze badania podają, że organizacji społecznych jest w Polsce około 143 tysięcy. Zaufanie do organizacji deklaruje 54% dorosłych Polek i Polaków – oznacza to, że ufamy im bardziej niż rządowi, samorządom, mediom czy biznesowi. Od lat także zaufanie do fundacji i stowarzyszeń systematycznie rośnie.

Ponad 1/3 organizacji (35%) podejmuje działania w obszarze sportu, turystyki, rekreacji. Na drugim miejscu jest kultura i sztuka (14 %). Na trzecim plasuje się edukacja i wychowanie (13%). Pozostałe miejsca zajmują kolejno: ochrona zdrowia (8%) , usługi socjalne i pomoc społeczna (7%), rozwój lokalny (6%).

Wśród różnego rodzaju podmiotów czy instytucji, to właśnie organizacje cieszą się jednym z wyższych poziomów zaufania. To, co najbardziej zwiększa zaufanie do organizacji, to fakt, że pomagają potrzebującym, wskazują na nadużycia władzy, a także wzmacniają poczucie wspólnoty. Wśród przypisywanych organizacjom cech, które w Polkach i Polakach wywołują pozytywne skojarzenie, dominuje „pomaganie innym” (34%). Nie bez znaczenia jest też „niezależność od władzy, polityki” (takie skojarzenie ma 15% Polaków) – wobec utrzymującego się niskiego zaufania do rządu odrębność organizacji zwiększa ich wiarygodność.

info: portal ngo.pl