Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?
Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?
Zgłoś się po mikrodotację!
Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO na start”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
Nabór wniosków trać będzie od 15 lutego do 8 marca 2019 r.

WAŻNE!
Aby wypełnić wniosek należy pobrać program Adobe Acrobat Reader. Wniosek przed wypełnieniem zapisać na komputerze.

DLA KOGO GRANTY?
• Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 30 miesięcy
• Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
• Dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.
Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.
OPERATOREM GRANTÓW na terenie powiatu brodnickiego jest:
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO na start” na stronie www.trgp.org.pl i pod nr tel. 726-088-405, e-mail: trgp@trgp.org.pl .