14 marca 2019 r. zapraszamy na Międzysektorowe Spotkanie Sieciujące, które realizowane jest w ramach Brodnickiego Forum Ekonomii Społecznej. Spotkanie odbędzie się w Brodnickim Centrum Caritas (ul. Gajdy 3) o godz. 16.00.

Jest to kolejne spotkanie, które ma przybliżyć nas do zawiązania porozumienia na rzecz budowy i rozwoju partnerstwa międzysektorowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Kolejne spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat zasad współpracy organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Partnerstwa. Poprowadzone ono zostanie w formie dyskusji moderowanej word cafe.

Na spotkanie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie, m.in.:
– przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
– przedstawicieli administracji samorządowej,
– lokalnych liderów i animatorów,
– przedsiębiorców,
– osoby wykluczone społecznie i zagrożone ubóstwem,
– i inne osoby i instytucje zainteresowane działaniami w obszarze ekonomii społecznej.

Zapisz się na spotkanie pod numerem telefonu – 511 262 324.