W ramach projektu Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie „Młodzi dla Brodnicy” odbyły się spotkania poświęcone budowie partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, publicznego i prywatnego.
W wyniku tej współpracy 4 kwietnia 2019 r. podpisane zostanie porozumienie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Brodnicy.

Porozumienie partnerskie będzie miało na celu inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w Brodnicy. Partnerstwo działać będzie na zasadzie nieformalnej grupy partnerskiej, która będzie miała za zadanie współpracę, wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej.

Swój udział w partnerstwie zadeklarowali między innymi: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Brodnickie Centrum Caritas, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Volo Vivere”, Stowarzyszenie “Jaśkowa Droga”, Fundacja Synergia, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych “Nadzieja”, Fundacja Brama Epok i Gmina Miasta Brodnicy.

Organizacje, instytucje i przedsiębiorców, którzy chcą dołączyć do partnerstwa, bądź dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 511 262 324.