Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy” zaprasza na  konferencję: Współpraca Międzysektorowa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej, która odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.

Podczas konferencji podpisane zostanie Porozumienie Partnerskie na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ma ono na celu inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w Brodnicy. Do podpisania porozumienia przystąpią organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i brodnicki samorząd.

 

Program konferencji:

Blok I

  1. Dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Przykłady działalności stowarzyszeń i fundacji, spółdzielni, KIS i CIS, spółek non-profit z obszaru integracji społecznej i zawodowej.
  2. Działania misyjne organizacji pozarządowych – podmiotów ekonomii społecznej i wpływ na rynek pracy.
  3. Nowe wyzwania i zmiana roli organizacji pozarządowych w Brodnicy.

Przerwa kawowa

Blok II

  1. Międzysektorowa współpraca partnerska. Kooperacja wewnątrzsektorowa, koalicje i partnerstwa międzysektorowe. Współdziałanie administracji publicznej, sektora obywatelskiego i biznesu.
  2. Porozumienie Partnerskie na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Brodnicy – jak realizować misję i cele?
  3. Nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK Toruń.

Przerwa obiadowa.

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

Konferencja skierowana jest do: przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli administracji samorządowej, lokalnych liderów i animatorów, przedsiębiorców, osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem i innych osób i instytucji zainteresowanych działaniami w obszarze ekonomii społecznej.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są pod numerami telefonów: 511 262 324, 661 315 958 do 2 kwietnia 2019 r.

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej”  finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy.