Nowe wzory dokumentów

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych. Nowe wzory zawarte są w dwóch rozporządzeniach Przewodniczącego Komitatu do spraw Pożytku Publicznego, ogłoszonych 26 i 29 października 2018 r. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących Więcej…

Ruszył Program Dotacyjny “Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59. Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” Więcej…

Bezpłatne porady prawnika

5 marca 2019 r. w godz. 16.00-19.00 w Domu Harcerza udzielane będą bezpłatne porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i ubezpieczeń społecznych, jak również prawa o stowarzyszeniach. Dyżur pełnił będzie radca prawny – Karol Pniewski. Porady udzielane będą w ramach działania Punktu Konsultacyjno-Doradczy dla mieszkańców Brodnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Więcej…