Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy” zaprasza na  szkolenie „Od teorii do działania”, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 11.00  w Domu Harcerza (ul. Nad Drwęcą 30) w Brodnicy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli uzyskać praktyczne informacje dotyczące tworzenia i funkcjonowania NGO, a także podstawy tworzenia projektów.

Z kolei 8 maja 2019 r. zapraszamy do udziału w wizycie studyjne, podczas której uczestnicy poznają praktyczne aspekty funkcjonowania NGO. Będzie to wizyta w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica i w spółdzielni socjalnej w Wąbrzeźnie.  Wyjazd planowany jest w godz. 9.00-17.00.

Program szkolenia:

Część I 

  1. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna).
  2. Jak krok po kroku założyć organizację pozarządową (statut, uchwały, protokoły dokumenty KRS).
  3. Od czego zacząć działalność – przykłady działających ngo, praktyczne porady.

Część II

  1. Prowadzenie księgowości w organizacji pozarządowej.
  2. Źródła finansowania działalności NGO.
  3. ABC tworzenia projektu.

Do udziału w wydarzeniach zapraszamy: przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,  lokalnych liderów, animatorów i inne osoby zainteresowane tworzeniem i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu i wizycie studyjnej przyjmowane są pod numerami telefonów: 511 262 324, 661 315 958 do 4 maja 2019 r. Udział jest bezpłatny.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej”  finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy.