Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy” zaprasza do udziału  w Brodnickich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 11 maja 2019 r. w godz. 15.00-20.00 na Przedzamczu (ul. Zamkowa 1) w Brodnicy. Odbędą się one podczas Festynu Małych Ojczyzn organizowanego przez miasto Brodnica i gminy powiatu brodnickiego.

Do udziału zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z Brodnicy i z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które podczas imprezy chcą zaprezentować swoje działania oraz promować i sprzedawać swoje produkty.

Targi mają na celu przybliżenie społeczności lokalnej istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej na Targach pozwoli zaznaczyć ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększa świadomość konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej.

W programie m.in.:

  • stoiska informacyjno-promocyjne podmiotów ekonomii społecznej,
  • stoiska wystawiennicze podmiotów ekonomii społecznej,
  • miasteczko zabaw dla dzieci,
  • warsztaty tematyczne.

Udział w Targach Ekonomii Społecznej dla wystawców i odwiedzających jest bezpłatny.

Wszyscy wystawcy, wyrażający chęć udziału w Targach, proszeni są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: mlodzidlabrodnicy@wp.pl.

Dodatkowe informacje i kontakt z przedstawicielami Organizatora:

Iwona Sugalska – 511 262 324,

Małgorzata Trędowska – 661 315 958.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy