Chcesz się dowiedzieć, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w konkursach ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pozarządowych? Zgłoś się na szkolenie „Przygotowywanie ofert realizacji zadań publicznych wg nowego wzoru”.

Bezpłatne szkolenie odbędzie się 29 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Brodnicy (ul. Mazurska 13).

Skierowane jest do członków Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej oraz zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i grup inicjatywnych z terenu Brodnicy i powiatu brodnickiego.

Zgłoszenia można wysyłać do 20.05.2019 r. na adres joanna.kaminska@tlok.pl

Co roku jednostki samorządu terytorialnego ogłaszają szereg konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Od 1 marca 2019 r. obowiązują w nich nowe wzory ofert, sprawozdań i umów.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

– jakie zmiany zostały wprowadzone w nowych wzorach ofert, sprawozdań i umów – i co to oznacza dla JST i NGO;

– jakie obowiązki spoczywają na JST ogłaszających konkursy, a jakie na NGO podczas składania oferty, realizacji zadania publicznego i na etapie sprawozdania się z wykonanych zadań;

– przybliżone zostaną możliwych trudności związanych z nowym rozporządzeniem – z punktu widzenia JST i NGO.

Na bezpłatne szkolenie zaprasza Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK z Torunia.

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie TŁOK
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel. 56 655 50 22, 500 127 355