Najważniejsze zapisy regulaminu (dostępnego na naszej stronie pdph.pl/pobierz-dokumenty/ ) dotyczące zbliżającego się konkursu dla młodych NGO – “Pro defensione pro historia – młode stowarzyszenia na start”

– konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, które zostały zarejestrowane po 1 lutym 2017 (nie więcej niż 30 miesięcy działalności) a ich dochód za rok 2018 nie przekroczył 25 000 zł.

– w ofertach należy uwzględnić upamiętnienie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zaplanować 30 godzin świadczeń woluntarystycznych dla co najmniej 3 wolontariuszy

– kwota dofinansowania (mikrodotacji) jednej oferty może wynieść do 2600 zł, nie mniej jednak niż
1000zł. Każda organizacja będzie mogła złożyć maksymalnie DWIE oferty,

Harmonogram konkursu:
– nabór ofert od 12 do 26 lipca 2019 – I etap
– do 2 sierpnia 2019 wyniki I etapu konkursu
– od 2 do 9 sierpnia 2019– promocja wybranych ofert – II etap
– do 20 sierpnia 2019 – ostateczne wyniki konkursu
– od 20 sierpnia do 30 listopada 2019 – realizacja projektów

W najbliższym czasie udostępniony zostanie wzór formularza oferty oraz karta oceny.