Fundacja Volo Vivere rozpoczyna realizację projektu „Terapia i Integracja” sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
Projekt zakłada organizację zajęć rehabilitacji ruchowej połączonych z zabiegami fizykoterapeutycznymi i terapią pedagogiczną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu znacznym i głębokim oraz warsztatów psychologiczno-terapeutycznych dla rodziców tych osób służących radzeniu sobie z własnymi emocjami, trudnościami w opiece i wychowaniu osoby niepełnosprawnej.
Prowadzimy już rekrutację do projektu wśród naszych podopiecznych. Zapraszamy też do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, którzy nie są bezpośrednio związani z fundacją.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 696 355 976 do 27 października 2019 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany będzie do stycznia 2020 r.