Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabory wniosków dla programów na rok 2020:
➡️https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020?fbclid=IwAR3ZfDlgDX7GGii0Q71z_euJJtz9T8gp4mR_1JRJCG-ZvVmBeRo9kp7Befg

✔️Muzyka
✔️Muzyczny ślad
✔️Teatr i Taniec
✔️Sztuki wizualne
✔️Film
✔️Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
✔️Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
✔️Zamówienia kompozytorskie
✔️Literatura
✔️Promocja czytelnictwa
✔️Czasopisma
✔️Partnerstwo dla książki
✔️Edukacja artystyczna
✔️Edukacja kulturalna
✔️Ochrona zabytków
✔️Wspieranie działań muzealnych
✔️Kultura ludowa i tradycyjna
✔️Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
✔️Ochrona zabytków archeologicznych
✔️Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą
✔️Badanie polskich strat wojennych
✔️Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju
✔️Groby i cmentarze wojenne w kraju
✔️Infrastruktura kultury
✔️Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
✔️Infrastruktura domów kultury
✔️Kultura Dostępna
✔️Promocja kultury polskiej za granicą
✔️Kultura cyfrowa
✔️Rozwój sektorów kreatywnych
✔️Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Programy Ministra Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków, poza jednym programem – Ochrona zabytków.