Rozstrzygnięty został kolejny nabór wniosków na działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy dokonała oceny wniosków i wybrała do dofinansowania 7 projektów spośród 9 które wpłynęły.
Łączna wartość przyznanych środków wyniosła
233.208,75 zł
Dofinansowanie otrzymali:
🚩 Stowarzyszenie Planeta Kobiet – Odważna i pełna poczucia wartości;
🚩 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Volo Vivere – Świadomy Rodzic- warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;
🚩Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST” – Poznajemy siebie, zmieniamy się!;
🚩 Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” – Jesteś CUDEM- jak szukać spełnienia i jak uczynić niemożliwe możliwym;
🚩 Stowarzyszenie Bez Granic – „BEZ GRANIC”;
🚩Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST” – Szkoła dla Rodziców;
🚩 Fundacja „Pomimo wszystko” – Krok Naprzód – edycja II.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.