Polska Rada Organizacji Młodzieżowych ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie grantowym w ramach programu „BUDOWA SIECI LOKALNYCH MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI”.

Celem konkursu jest wspieranie sieci lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych, które: 

– działają na rzecz aktywizacji młodych ludzi i/lub wspierają samorządność młodych ludzi na poziomie lokalnym, 

– działają w imieniu młodych ludzi i są rzecznikami ich interesów;  

– wspierają proces budowania lub rozwijania polityki na rzecz młodzieży na poziomie gminy, powiatu lub województwa.   

Proponowaną sieć musza tworzyć min. 3 organizacje działające w tym samym regionie, a organizacja wnioskująca musi być organizacją młodzieżową lub zrzeszającą młodzież. Czwartym i kolejnymi partnerami w sieci mogą być także organizacje nieposiadające osobowości prawnej, np. młodzieżowe rady przy JST, grupy nieformalne, lub instytucje publiczne i ich oddziały. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 30 000 złotych. Projekty mogą być realizowane od 1. stycznia do końca lipca 2020 roku. 

Pozostałe szczegóły odnośnie konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Wypełnione wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@prom.info.pl oraz dostarczyć (pocztą lub osobiście) do biura organizatora Konkursu do dnia 6. grudnia 2019 roku (godz. 23:59). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20. grudnia 2019 roku. 

Dodatkowe pytania należy kierować na adres kontakt@prom.info.pl lub telefonicznie: +48 22 208 58 88 (biuro PROM) oraz +48 798 154 744 (koordynatorka unijnego dialogu młodzieżowego).

Załączniki:

  1. regulamin konkursu – https://prom.info.pl/wp-content/uploads/2019/11/Regulamin-konkursu.pdf
  2. wniosek w konkursie grantowym – https://prom.info.pl/wp-content/uploads/2019/11/Wniosek-w-konkursie-grantowym-Budowa-sieci-lokalnych-miedzy-NGO2.docx
  3. załącznik nr 1 do wniosku – harmonogram działań – https://prom.info.pl/wp-content/uploads/2019/11/Załącznik-1.-Harmonogram-działań.docx
  4. załącznik nr 2 do wniosku – budżet projektu – https://prom.info.pl/wp-content/uploads/2019/11/Załącznik-2.-Budżet-projektu.xlsx
  5. załącznik nr 3 do wniosku – oświadczenie organizacji – https://prom.info.pl/wp-content/uploads/2019/11/Załącznik-3.-Oświadczenie-organizacji.docx