13 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy ogłosiło kolejny nabór wniosków na realizacje przedsięwzięć służących aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Wnioski można składać do 16 stycznia 2020 r.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na działania podnoszące rozwój kwalifikacji i kompetencji społeczno-zawodowych.

Szczegółowe informacje znaleźć będzie można na stronie www.lgd.brodnica.pl w zakładce KONKURSY oraz uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ul. Nad Drwęcą 30 (Dom Harcerza) tel. 733 866 444.