Brama Epok i Fundacja Volo Vivere to tylko niektóre organizacje które w ostatnim czasie pozyskały dodatkowe środki na realizację swoich działań statutowych. Organizacje pozarządowe z Brodnicy starają się o środki na wsparcie realizacji swoich działań z różnych źródeł. Jest to pomoc uzyskiwana w ramach dotacji z samorządów lokalnych, wsparcie ze strony sponsorów czy darczyńców.

Jednak są wśród nich i takie które ubiegają się o granty ze środków wojewódzkich, czy też ze środków krajowych i zagranicznych.

Są to między innymi dotacje ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W roku 2020 (na dzień dzisiejszy) dotacje otrzymali: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Volo Vivere” (2 dotacje), Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek i Towarzystwo Rodziców Specjalnej Troski. Z kolei na liście otrzymanych dotacji w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020 znalazła się Fundacja Brama Epok.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięć!