Granty jubileuszowe

Od 17 kwietnia do 11 maja br. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór wniosków od organizacji z województwa, które chcą otrzymać grant na realizację ciekawego pomysłu/inicjatywy. Dziesiąte urodziny Federacji to okazja do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć mają być Czytaj dalej…

Tarcza antykryzysowa dla NGO

Epidemia związana z szerzeniem się koronawirusa to również trudny czas dla organizacji pozarządowych. Wiele z nich musiało zawiesić lub poważnie ograniczyć prowadzoną działalność. Rząd w ramach Tarczy antykryzysowej wprowadził również rozwiązania, z których skorzystać mogą organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO Czytaj dalej…

Od Federacji dla organizacji

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotowała, z okazji swoich 10. urodzin, tzw. „granty jubileuszowe”, które chce przekazać stowarzyszeniom i fundacjom z województwa kujawsko-pomorskiego na realizację ich inicjatyw i pomysłów. Obecnie przygotowywane są zasady udzielania grantów i  Federacja zachęca organizacje z regionu do zweryfikowania, czy procedury te są dla nich jasne i czytelne. Od 2 do 9 kwietnia Czytaj dalej…

Ruszył nabór wniosków do LGD

Zapraszamy do składania wniosków na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej). Na naszej stronie internetowej www.lgd.brodnica.pl w zakładce KONKURSY LGD znajduje się ogłoszenie o naborze: http://lgd.brodnica.pl/…/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-…/