Zapraszamy do składania wniosków na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).

Na naszej stronie internetowej www.lgd.brodnica.pl w zakładce KONKURSY LGD znajduje się ogłoszenie o naborze:
http://lgd.brodnica.pl/…/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-…/