Od 17 kwietnia do 11 maja br. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór wniosków od organizacji z województwa, które chcą otrzymać grant na realizację ciekawego pomysłu/inicjatywy.

Dziesiąte urodziny Federacji to okazja do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć mają być „granty jubileuszowe”, które przyznawane będą wogłoszonym konkursie organizowanym pod hasłem „Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji”.

Granty są propozycją dla tych organizacji, które chcą realizować nowe inicjatywy lub uzupełnić swoją aktywność o dodatkowe elementy. Granty mają wspierać działania, które wpisują się w zagadnienia ważne w aktywności Federacji: rozwijanie sektora obywatelskiego, rozwijanie organizacji, pozarządowych i współpracy między organizacjami, rozwijanie wolontariatu oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej.

Nabór trwa do 11 maja br. Regulamin przyznawania grantów to tylko kilka stron z podstawowymi informacjami ważnymi dla aplikowania o granty, a także z informacjami jak granty będą rozliczane.

Regulamin konkursu „Granty jubileuszowe” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych >>