Nabór wniosków na aktywizację społeczno-zawodową

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD ogłosiła 22 czerwca 2020 r. nabór wniosków na aktywizację społeczno- zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze LSR. Wnioski składać można na organizację m.in. staży zawodowych, szkoleń podnoszących kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Wnioski można składać w terminie od 6 Czytaj dalej…

„Moja Mała Ojczyzna” – Edycja IV

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła IV edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym,zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Na co może być przeznaczone dofinansowanie: Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu Czytaj dalej…

Spotkanie on-line nt. ekonomii społecznej w powiecie brodnickim

OWES TŁOK serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej nt. sytuacji w sektorze ekonomii społecznej, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w powiecie brodnickim w kontekście koronawirusa. Spotkanie odbędzie się on-line 19.06 (piątek) godz. 10.30 W gronie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, samorządu oraz instytucji wspierających chcemy omówić bieżącą Czytaj dalej…

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

W odpowiedzi na wyzwania i problemy, jakie postawiła przed organizacjami społecznymi epidemia koronawirusa Fundacja Batorego uruchomia Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej przeznaczony dla organizacji społecznych, które zajmują się ochroną praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, kontrolą przestrzegania zasad praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, Czytaj dalej…

Zaproszenie do udziału w badaniu

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym działania Krajowego Rejestru Sądowego. Badanie jest całkowicie anonimowe i składa się z dwóch części: ogólnej – poświęconej ocenie działania instytucji KRS oraz szczegółowej, dotyczącej opisu konkretnych postępowań przed właściwym wydziałem KRS. Odpowiedzi na pytania zawarte ankiecie pozwolą wyciągnąć wnioski na Czytaj dalej…

Kiedy sprawozdanie finansowe?

W 2020 r. terminy sprawozdawcze zostały przesunięte z powodu epidemii. Zrobiono to jednak w ostatnich godzinach prze upływem marcowego terminu na sporządzenie sprawozdania. Część organizacji nie czekała i na wszelki wypadek sporządziła sprawozdanie w marcu – w standardowym terminie. Czy to oznacza, że również zatwierdzenie sprawozdania w przypadku takich NGO-sów Czytaj dalej…