W odpowiedzi na wyzwania i problemy, jakie postawiła przed organizacjami społecznymi epidemia koronawirusa Fundacja Batorego uruchomia Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej przeznaczony dla organizacji społecznych, które zajmują się ochroną praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, kontrolą przestrzegania zasad praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochroną środowiska i ochroną praw.

O wsparcie z Funduszu ubiegać się mogą organizacje prowadzące działania w obszarach priorytetowych dla Fundacji:ochrona praw człowieka i równego traktowania, dbanie o przestrzeganie praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrona środowiska i praw zwierząt, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:

  • starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,

  • mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,

  • są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

Fundacja Batorego oferuje w ramach Funduszu dotacje w wysokości od 10 tys. do 30 tys. zł.
Pula środków przeznaczona na dotacje wynosi 1 milion złotych.

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020 pod mailem solidarnosciowy@batory.org.pl.

Więcej na stronie: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/