Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD ogłosiła 22 czerwca 2020 r. nabór wniosków na aktywizację społeczno- zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze LSR.
Wnioski składać można na organizację m.in. staży zawodowych, szkoleń podnoszących kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.
Wnioski można składać w terminie od 6 do 20 lipca 2020 r. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 664 078,84 zł.

Na naszej stronie internetowej www.lgd.brodnica.pl w zakładce KONKURSY LGD znajduje się ogłoszenie o naborze: http://lgd.brodnica.pl/…/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-…/