Mikrogranty OWES TŁOK 2

Do 12 sierpnia 2020 r. składać można wnioski w ramach OWES TŁOK 2 Konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspiera grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość: Czytaj dalej…

Kolejne projekty grantowe do realizacji

  9 lipca 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały kolejne umowy na realizacje projektów grantowych na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej polegające na prowadzeniu klubów młodzieżowych.✍ LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy na powierzenie grantów, które realizowane będą na terenie Czytaj dalej…

NABÓR MIKROGRANTÓW 2020 EDYCJA III

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK ogłosił nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 20.07.2020 r.  Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.  Granty są Czytaj dalej…