9 lipca 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały kolejne umowy na realizacje projektów grantowych na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej polegające na prowadzeniu klubów młodzieżowych.
LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy na powierzenie grantów, które realizowane będą na terenie Brodnicy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.
Umowy podpisane zostały na realizację 7 przedsięwzięć na łączną kwotę 288 058,75 zł.