Opieka wytchnieniowa

19 października 2020 r. Prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Volo Vivere Ewa Podolska zawarła umowę z Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Starostę Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą “OPIEKA WYTCHNIENIOWA – wsparcie dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu brodnickiego”. Zadanie polegało będzie na świadczeniu usług Czytaj dalej…

Wolontariusz.com – bezpłatna platforma do poszukiwania wolontariuszy

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w ramach projektu “Wolontariusz szyty na miarę”, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, stworzyło bezpłatną platformę do poszukiwania wolontariuszy dla organizacji pozarządowych. Platforma umożliwi nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnym wolontariuszem, a organizacją oferującą wolontariat. Platforma Czytaj dalej…

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione są  samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia Czytaj dalej…