19 października 2020 r. Prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Volo Vivere Ewa Podolska zawarła umowę z Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Starostę Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą “OPIEKA WYTCHNIENIOWA – wsparcie dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu brodnickiego”.
Zadanie polegało będzie na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa: poradnictwa psychologicznego i zapewnienia wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji.
W programie weźmie udział 10 osób: 2 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 8 opiekunów dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby zainteresowane wsparciem w ramach projektu mogą zgłaszać się dzwoniąc pod numer telefonu 696 355 976.

Zadanie realizowane jest w ramach powierzenia w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieki wytchnieniowej prowadzenia na terenie Powiatu Brodnickiego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i zapewnienie wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.