16 lub 17 grudnia 2020 r. zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się o godz. 16.00 w Domu Harcerza.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji działających w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia można wysyłać do 14.12.2020 r. na adres email: lgd.miastabrodnicy@wp.pl.

W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji, a także dzień w którym chcą Państwo wziąć udział w szkoleniu.

Dwa terminy wskazane są ze względu na ograniczenia dotyczące liczby uczestników szkolenia, spowodowane pandemią coronavirusa.

Koszt udziału w szkoleniu: 25 zł. Opłaty za udział w szkoleniu należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego LGD Miasta Brodnicy: 19 1090 1506 0000 0001 3373 9556

Santander Bank z dopiskiem – opłata za szkolenie.

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczących realizacji zadań publicznych. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany zostały wprowadzone w nowych wzorach sprawozdań oraz jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie z realizacji zadania. Szkolenie, podczas którego omówione zostanie sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, ułatwi rozliczanie środków publicznych.