Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

w 2021 roku.

Ogłoszone zostały między innymi konkursy na kulturę, sport, działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych itd.

Treść poszczególnych regulaminów znajdziecie Państwo poniżej.

Nowością w tym roku jest konieczność składania potwierdzenia złożenia oferty za pomocą generatora ofert w formie elektronicznej !!! złożenie potwierdzenia w inny sposób będzie skutkowało odrzuceniem oferty ze względu na brak spełnienia przesłanek formalnych.

ngo.kujawsko-pomorskie.pl/regulaminy-konkursow,2052,l1.html