Szkolenie dla NGO z wypełniania ofert na zadania publiczne

Chcesz się dowiedzieć, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych? 9 lub 10 lutego 2021 r. o godz. 16.00 w Domu Harcerza odbędzie się szkolenie z przygotowania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych.  Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, klubów sportowych, Czytaj dalej…

Ruszają konkursy w ramach PROO!

Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach Priorytetów 1a, 2a, 3 oraz 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2021 W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na: PROO 1a: realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. Czytaj dalej…

Włącznik Innowacji Społecznych

W imieniu Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” zapraszamy do składania swoich aplikacji w II turze naboru – szczegóły poniżej: Ogłaszamy II turę naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” Nasz Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Poszukujemy osób, organizacji, Czytaj dalej…

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje: 1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2) organizacjom pozarządowym, 3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe. Fundacja finansuje lub Czytaj dalej…

Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty online pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, które poprowadzi Magdalena Wilczyńska – prawniczka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”. Już po raz ostatni w ramach tego projektu chcemy zaprosić Was Czytaj dalej…

Rusza konkurs na feministyczne minigranty

Macie pomysł na działanie? Opiszcie go i zdobądźcie kasę na feministyczny minigrant! O minigranty do kwoty 4 400 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne/kolektywy. Nabór potrwa od 21 stycznia do 15 lutego (poniedziałek) do godz. 13.00. Przed złożeniem wniosku upewnijcie się, czy Wasza grupa spełnia warunki udziału w konkursie. Warunki Czytaj dalej…

Niepodległa 2021

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w Czytaj dalej…