Projekty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Czytaj dalej…

Dłuższy czas na rozliczenie CIT i sprawozdania

Do uzgodnień zewnętrznych trafił projekt rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawa zawiera regulację na podstawie której przedłuża się czas na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 r. Pierwotny termin dla rozliczenia podatku CIT mija 31 marca 2021 roku. Dla podatników to czas Czytaj dalej…

Rozwijaj z nami społeczny biznes

Myślisz o rozwinięciu działalności odpłatnej lub gospodarczej w swojej przyszłej organizacji pozarządowej? Zgłoś się do naszych edukatorów. Skorzystaj z wsparcia merytorycznego i pozyskaj mikrogrant od 1500 zł do 5000 zł. Weź udział w webinarze 17.02.2021 14.00 W ramach OWES TŁOK 2 organizowany jest konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspierające grupy nieformalne w tworzeniu Czytaj dalej…

Ogłoszenie

Na prośbę Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brodnica podajemy do publicznej wiadomości, że na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.02.2021 r. Sygnatura sprawy: TO.VII.NS-REJ.KRS/000875/21/065 rozpoczęto likwidację w/w Stowarzyszenia. Do pełnienia funkcji likwidatorów została wyznaczona: Iwona Sugalska. Stowarzyszenia KGW Gminy Brodnica za pośrednictwem likwidatorów wzywa ewentualnych Czytaj dalej…