Rodzynki z pozarządówki

Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił kolejną edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. “Rodzynki z pozarządówki”. To czternasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu. Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 17 maja 2021 r. (decyduje data stempla Czytaj dalej…

Fundusz Patriotyczny

Do 24 kwietnia trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego skierowanego m.in. do samorządowych instytucji kultury „Fundusz Patriotyczny”. W tegorocznej – pierwszej – edycji programu do rozdysponowania jest 30 mln zł podzielonych na dwa priorytety. Programem zarządza powołany do życia w lutym ub.r. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego Czytaj dalej…

Czuwamy! Pamiętamy!

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej. Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe Czytaj dalej…

Akademia Aktywności Zawodowej

Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak z partnerem EXPERT Aneta Wajnert zaprasza osoby z niepełnosprawnościami zrzeszone w Państwa organizacji do udziału w projekcie pn. „Akademia Aktywności Zawodowej dla młodych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” nr POWR.01.02.01-04-0123/19. Projekt jest realizowany w okresie od 01-04-2020 r. do 31-09-2021 r. w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarczą tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Czytaj dalej…