Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak z partnerem EXPERT Aneta Wajnert zaprasza osoby z niepełnosprawnościami zrzeszone w Państwa organizacji do udziału w projekcie pn. „Akademia Aktywności Zawodowej dla młodych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” nr POWR.01.02.01-04-0123/19.

Projekt jest realizowany w okresie od 01-04-2020 r. do 31-09-2021 r. w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarczą tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji przydatnych na rynku pracy oraz podniesienie szans na uzyskanie zatrudnienia przez 38 osób w wieku 18-29 lat bez zatrudnienia i należących do kategorii NEET.

Profil Uczestnika projektu:

Status osoby biernej zawodowo, należącej do kategorii NEET, tj. osoba, która nie pracuje, nie szkoli się i nie kształci się w momencie przystąpienia do projektu

  • Wiek 18-29 lat
  • Zamieszkiwanie zgodnie z kodeksem cywilnym, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarczą tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

W ramach projektu przewiduje się następujące wsparcie:

  • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla wszystkich uczestników projektu z doradcą zawodowym i psychologiem
  • Udział w Indywidualnym poradnictwie zawodowym
  • Certyfikowane szkolenia/kursy zawodowe z zapewnieniem stypendium szkoleniowego
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże zawodowe (3 miesiące) dla 16 uczestników projektu z zapewnieniem stypendium stażowego
  • Wsparcie Trenera pracy dla 10 uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skontaktuj się z nami telefonicznie 720 850 500 lub 500 111 092 albo mailowo d.mielcarek@akademia-slonca.pl  lub aneta.expert@gmail.com a my sprawdzimy czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie.

Informacje o projekcie znajdziesz również na stronie www Akademii Słońca http://akademia-slonca.pl/projekt/akademia-aktywnosci-zawodowej-dla-mlodych-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/#akademia-aktywnosci-zawodowej-dla-mlodych-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego