Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin spotkania: 10 maja 2021 r. godz. 17:00-20:00. Forma online na platformie ZOOM.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy wysyłać na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Osoby zgłoszone otrzymają zwrotnie link do spotkania.

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
  – Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
  – Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
  – Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS
  – Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
  – Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
  – Anna Leszczyńska, Przewodnicząca RDPP Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  – Jolanta Pisarska-Bitowt, Przewodnicząca Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
  Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
  Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
  – Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
  – dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
  – Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 3. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
  Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
  – dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
  – Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarzadowych
  – Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
  – Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych
 5. Nie takie straszne RODO.
  – Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator:
 Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Organizatorzy wydarzenia:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
w porozumieniu i współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM,
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,
z partnerami regionalnymi:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
• Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
• Województwem Kujawsko-Pomorskim