Twoja organizacja prowadzi zbiórki publiczne, licytacje, aukcje, sprzedaje przedmioty darowizny?
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Weź udział w szkoleniu, które odbędzie się 22 czerwca w godz. 10.00-15.30
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?
Tematy jakie poruszymy:
???? Przegląd pozagrantowych źródeł finasnowania organizacji pozarządowych
???? Zbiórki publiczne – pojęcie, przepisy, formalności, sprawozdania
???? Sprzedaż przedmiotów darowizny – warunki i ograniczenia prawne
???? Darowizny, sponsoring, barter, wspólne przedsięwzięcie – różnice, ograniczenia, formalności
???? Licytacje/aukcje – pojęcie,
???? Działalność odpłatna i działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
Prowadzący: Grzegorz Wiaderek
Członek zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Stały współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Na adres mailowy rozwoj@tlok.pl prosimy wysłać zgłoszenie (formularz zgłoszeniowy) z podaniem informacji jaka forma udziału jest preferowana.
Udział w szkoleniu do wyboru w formularzu:
???? on-line (na platformie ClickMeeting) – link zostanie wysłany dla osób zgłoszonych,
???? stacjonarnie w Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim.
O ORGANIZATORZE
Szkolenie organizowane jest przez
???? Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
tel. 500 127 355
file Formularz_zgloszenia_22.06.2021.docx