Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła V edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym,zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji.

Rekrutacja: 21.05.2021 r. do 01.07.2021 r. do godz. 23:59.

Wyniki: 30.09.2021 r. do godz. 18:00.

Realizacja projektów: 03.01.2022 r. do 31.08.2022 r.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze na stronie:
dotacje.fundacjabgk.pl/login

Kto może wziąć udział:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina),
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 • Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Zakup sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
 • Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
 • Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
 • Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
 • Koszt tablicy informacyjnej.

5. edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów.

Maksymalna kwota dofinansowania 30 000,00 zł brutto

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/