Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać. Dlatego Fundacja PGNiG przygotowała program grantowy, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw wspierających regionalną kulturę, tradycję i historię. Pula grantów w programie wynosi aż 1 000 000 zł.

Założenia programu

Program Rozgrzewamy Polskie Serca, jest skierowany do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych, związków wyznaniowych i ich organizacji.

Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.

Zgłoszeń można dokonywać na stronie rozgrzewamypolskieserca.plw terminie od 28 kwietnia do 31 lipca 2021 r. Należy zarejestrować się do programu, a następnie przesłać zgłoszenie przez formularz, który również znajduje się na stronie.

Dofinansowanie w programie

Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10, 20 lub 40 tysięcy złotych.

Jury programu podczas oceny prac weźmie pod uwagę takie kryteria jak:

  • potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności lokalnej,
  • jakość koncepcji,
  • zaangażowanie lokalnej społeczności,
  • atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców

Zachęcamy do zgłaszania projektów. Aby to zrobić, należy zarejestrować się na stronie rozgrzewamypolskieserca.pl i do końca lipca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 września 2021 r. Laureaci otrzymają granty na realizację swoich inicjatyw i będą mieli 12 miesięcy na ich realizację.

Patronem Honorowym programu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Patronat medialny nad programem objęły Telewizja Polska oraz Polskie Radio.