Fundacja Santander ogłosił nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW”. W tegorocznej edycji stawiamy na dofinansowanie projektów, które mają na celu pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19.

15 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych.

Dla kogo

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw obejmujących psychoterapię grupową dzieci i młodzieży, w szczególności skierowaną dla dzieci zmagającymi się z takimi problemami jak:

– lękowość z wyszczególnieniem Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) – zaburzenie psychiatryczne, które może wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami traumatycznych zdarzeń i zmian

– nieśmiałość

– wycofanie

– zagubienie

– zahamowanie w relacjach z rówieśnikami,

– trudności  w szkole

 – samotność

 – depresja dziecięca i młodzieżowa

– uzależnienie od komputerów, mediów społecznościowych ale i substancji psychoaktywnych .

W związku z różnorodnością chorób ,które nasiliły się znacząco  w czasie pandemii covid -19 program „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW” ma na celu stworzenia przestrzeni poprzez gry zabawy, warsztaty, modelowanie, naśladowanie tak aby młodzi ludzie na nowo mogli nawiązać kontakt z obecnym życiem.

Tworząc projekt warto wspomóc się różnymi formami terapeutycznymi takimi jak: terapia zajęciowa (Ergoterapia, Socjoterapia, Arteterapia ), która kształtuje u osoby korzystającej z tej formy terapeutycznej pewne postawy i za pomocą określonych czynności wyucza go nowych umiejętności.

Najwyżej punktowane będą te programy, które merytorycznie będą odpowiadały założeniom dla danej grupy dzieci i młodzieży, ale również  zaskoczą swoją innowacyjnością. Warto pamiętać, że grupa dzieci czy młodzieży jest grupą wdzięczną, ale i wymagającą pod względem twórczości i pomysłowości .

Czas trwania takich zajęć jest określony w zależności postawionych celów i założeń, jednak trzeba zwrócić uwagę , że im dłuższy czas trwania warsztatów terapeutycznych tym większa szansa na ugruntowaniu nowych przekonań (nie mniej niż 8 spotkań grupowych).

Jedna organizacja może zgłosić jeden wniosek. Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane.

Wysokość grantów

Przeznaczyliśmy 150 tysięcy złotych na dofinansowanie 15 najciekawszych projektów (15 grantów po 10 tys. złotych każdy)

Terminy

Projekty można zgłaszać w terminie od 6 lipca do 23 sierpnia 2021 r. przez aplikację internetową otwiera się w nowej karcie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 września 2021 r.