Po rocznej przerwie PZU wznowił akcję prewencyjną Pomoc To Moc. Będzie nam przyświecać hasło: „Zdrowa i bezpieczna rodzina”. Koncentrujemy się na wspieraniu inicjatyw służących ochronie zdrowia oraz poprawie bezpieczeństwa. Na wnioski czekamy do 17 września 2021 r.

Troska o zdrowie i zdrowy tryb życia nabrały szczególnej wagi po okresie pandemii, gdy z powodu obostrzeń spędzaliśmy więcej czasu w domach, mieliśmy mniej ruchu, zamknięte były kluby fitness, siłownie i ośrodki sportowe. Ograniczony był także dostęp do badań profilaktycznych. W konsekwencji pogorszył się stan naszego zdrowia.

Dlatego podejmując tegoroczną akcję Pomoc To Moc, stawiamy na inicjatywy, które prowadzą do zmniejszania zagrożeń zdrowotnych i promują zdrowy tryb życia, zwłaszcza aktywność fizyczną. Realizowane projekty mają zachęcać do takiej aktywności całe rodziny i edukować w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Stawiamy także na bezpieczeństwo – to na ulicy i to w domu, w którym my sami i nasze dzieci korzystamy z Internetu. Będziemy wspierać projekty, które służą poprawie tego bezpieczeństwa dzięki edukacji, a także poprawie infrastruktury w miejscach publicznych.

Szczególne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo i wygoda osób starszych i z niepełnosprawnościami. Dlatego na nasze wsparcie mogą liczyć takie projekty, jak montaż podjazdów, kładek, balustrad i innych elementów podnoszących bezpieczeństwo i ułatwiających poruszanie się osobom z ograniczoną zdolnością ruchową.

O szczegółowych założeniach mówi regulamin akcji, który publikujemy tutajotwiera się w nowej karcie. Zamieszczamy też szczegółowy wykaz zadań prewencyjnych, którym mają służyć projekty ubiegające się o wsparcie.

Wnioskodawca składa Wniosek przez stronę internetową pomoctomoc.pzu.pl w systemie dedykowanym do obsługi wniosków prewencyjnych („system ICM OWSP”), wypełniając formularz na stronie pomoctomoc.pzu.pl po kliknięciu przycisku „Złóż wniosek”.