Szkolenie – współpraca NGO i JST w zakresie dostarczania usług społecznych

OWES TŁOK zaprasza do udziału w szkoleniu nt. współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostarczania usług społecznych.

Głównym tematem szkolenia będzie deinsytucjonalizacja usług społecznych i przygotowywana w Ministerstwie Rodziny „Strategia rozwoju usług społecznych”.

Przyjrzymy się, jakie zmiany czekają w nadchodzących latach organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje pomocy społecznej, w związku z wprowadzeniem strategii.

Szkolenie odbędzie się w ramach Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej dla Powiatu Brodnickiego.

Poprowadzi je Karolina Cyran-Juraszek – ekspertka, trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem ekonomii społecznej.

Podczas szkolenia:

1. Omówimy sprawy bieżące związane z ekonomią społeczną w powiecie i działaniami poszczególnych instytucji i organizacji uczestniczących w spotkaniu

2. Przyjrzymy się zapisom nt. usług społecznych w nowej Ustawie o ekonomii społecznej

3. Od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej – czyli o nowej „Strategii rozwoju usług społecznych” – omówienie najważniejszych zapisów

4. Podyskutujemy nt. rozwoju usług społecznych w powiecie w kontekście planowanych zmian w legislacji 

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy osoby z terenu powiatu brodnickiego: przedstawicieli organizacji pozarządowych (zwłaszcza działających w obszarze wsparcia rodziny, osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i młodzieży), instytucji pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz członków Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.

Gdzie i kiedy?

12 października, godz. 11.00

Brodnica, Dom Harcerza

(W przypadku rosnącego zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość zmiany formuły spotkania na online)

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres joanna.kaminska@tlok.pl do 30 września. 

Osoba do kontaktu: Joanna Kamińska, tel. 56 655 50 22, 500 127 355, joanna.kaminska@tlok.pl

W dniach 20.09-1.10 p. Joanna Kamińska będzie przebywać na urlopie. Państwa zgłoszenia będą potwierdzane po 3 października.