OWES TŁOK informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie w ramach Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej nt. współpracy NGO i JST w zakresie dostarczania usług społecznych, zaplanowane na 12 października w Brodnicy zostaje odwołane – nieprzewidziana sytuacja uniemożliwia prowadzącej przyjazd i poprowadzenie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w innym terminie.

O nowym terminie będziemy Państwa informować.