Fundacja Instytut im. Kazimierza Promyka uruchomiła nowy projekt z myślą o osobach zaangażowanych w trzeci sektor. „NGO Camp” umożliwi zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w organizacjach pozarządowych.

Od 9 września Fundacja uruchomiła swój nowy projekt „NGO Camp”, którego celem jest profesjonalizacja sektora NGO poprzez stworzenie ogólnodostępnej interaktywnej platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy, osób zastanawiających się nad karierą w sektorze NGO oraz zakładających organizacje pozarządowe. Kursy dostępne w ramach wspomnianej platformy będą podzielone na cztery ścieżki: zakładanie i budowanie organizacji, zarządzanie projektami i organizacją, marketing, zarządzanie finansami. Materiały w formie wideo będą podzielone na krótkie ok. dziesięciominutowe części, po których uczestnik ma za zadanie wypełnić test, co pozwoli na łatwiejsze przyswojenie wiedzy. Dodatkowo po każdym nagraniu, są zaplanowane powtórki wiedzy odbywające się w oparciu o zamknięte testy i otwarte zadania w formie pracy własnej. Szkolenie będzie można w każdej chwili zatrzymać i wrócić do niego w dowolnym momencie. Ukończenie każdego z kursów będzie poświadczane odpowiednim certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności.

Więcej o kursach i szkoleniowcach dowiedzieć się można na dedykowanej platformie ngocamp.pl