OWES TŁOK serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu nt. współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostarczania usług społecznych, które odbędzie się online w dniu 13 grudnia br. w godz. 9.00-13.30.

Tematem szkolenia będzie:

  • współpraca organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostarczania usług społecznych,
  • deinsytucjonalizacja usług społecznych,
  • przygotowywana w Ministerstwie Rodziny „Strategia rozwoju usług społecznych”.

Przyjrzymy się, jakie zmiany czekają w nadchodzących latach organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje pomocy społecznej, w związku z wprowadzeniem strategii.

Przekażemy również najświeższe informacje uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nt. obowiązku opracowywania programu deinstytucjonalizacji (DI) przez gminy – będzie to warunek pozyskiwania środków na włączenie społeczne w nowej perspektywie finansowej, do której wdrożenia województwo się przygotowuje.

Szkolenie odbędzie się w ramach Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej dla Powiatu Brodnickiego.

Poprowadzi je Karolina Cyran-Juraszek – ekspertka, trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem ekonomii społecznej.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy osoby z terenu powiatu brodnickiego: przedstawicieli organizacji pozarządowych (zwłaszcza działających w obszarze wsparcia rodziny, osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i młodzieży), instytucji pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz członków Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.

Gdzie i kiedy?

online, 13 grudnia br. (poniedziałek) w godz. 9.00-13.30.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Zarejestruj się poprzez link https://osrodektlok120.clickmeeting.com/powiatowy-zespol-ds-es-powiat-brodnicki/register?_ga=2.105246275.1520202465.1638170308-689748768.1630318130 

Rejestracji należy dokonać do 7 grudnia.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymasz link, który należy kliknąć w dniu szkolenia.

 

Platforma, za pośrednictwem której będzie prowadzone szkolenie: clickmeeting

Minimalne wymagania sprzętowe: Wymagane jest urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu; system operacyjny Windows 8, Mac OS 10.13, Linux, Chrome OS.

Minimalne parametry łącza sieciowego: 800kbps/1.0Mbps (up/down).

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: przeglądarka internetowa, konto poczty email, pakiet Office do odczytu materiałów.

Biorąc udział w szkoleniu wyrażają Państwo zgodę na jego rejestrację.

W razie pytań lub problemów z połączeniem proszę o kontakt: tel. 509 609 693.