Zgłoś organizację do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ostatecznym terminem ustanowionym na mocy ustawy na rejestrację w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla organizacji zarejestrowanych w KRS Czytaj dalej…

Spotkanie „Inicjuj z FIO 3.0” on-line

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce formuła spotkania  informacyjno-promocyjnego dotyczącego mikrodotacji w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”, zaplanowanego w Brodnicy na dzień 2 lutego br., uległa zmianie. Spotkania odbędą się on-line. Do wyboru są następujące terminy: 25.01.2022 godz. 10:00 27.01.2022 godz. Czytaj dalej…

Jak, gdzie i kiedy zgłaszać beneficjentów rzeczywistych NGO? Zapraszamy na lajw ngo.pl!

Jakie są nowe obowiązki NGO-sów wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? Dlaczego mówimy o nich w styczniu 2022 roku? Czy beneficjenci rzeczywiści to odbiorcy działań organizacji pozarządowych? Co się stanie, jeśli nie zgłosimy beneficjentów? Podczas styczniowego #ngoplLIVE porozmawiamy o nowym, BARDZO aktualnym obowiązku, który muszą właśnie teraz realizować organizacje. Czytaj dalej…

Inicjuj z FIO 3.0

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem KujawskoPomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” w 2022 roku przewidywany Czytaj dalej…