Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem KujawskoPomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” w 2022 roku przewidywany jest jeden konkurs.
W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje:
➢ do wysokości 10 000 zł na rozwój organizacji dla:
• młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy
➢ do wysokości 5 000 zł na działanie ze sfer pożytku publicznego dla:
• grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie
użyteczne
• grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.
Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,
sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji
pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.
Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej!
Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków: 20.01.2022 – 13.02.2022
Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl
Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu brodnickiego odbędzie się dnia 02.02.2022 r.
(środa), Dom Harcerza w Brodnicy ul. Nad Drwęcą 30, sala konferencyjna, godz. 10:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem trgp@trgp.org.pl lub pod numerem telefonu
726-088-405. W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko, numer telefonu, datę i miejsce spotkania oraz nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.