Konkursy dla NGO

Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Brodnicy ogłosili konkursy dla organizacji pozarządowych. Urząd Miejski ogłosił konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Starostwo zaś konkursy na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu Czytaj dalej…

Nabór wniosków – „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w nowym konkursie grantowym skierowanym do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Można otrzymać dotację do 50 tys. na działania w sferze usług społecznych. GRANT – od 20 do 50 tys. dla minimum 10 osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Czas trwania projektu: od 1 miesiąca do 6 Czytaj dalej…

Usługi społeczne: webinar dla samorządów i instytucji pomocy społecznej

OWES TŁOK zaprasza na bezpłatny webinar nt. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie rozwoju lokalnych usług społecznych. Webinar odbędzie się 22 lutego 2022 r. w godzinach 11.00-12.30. Podczas webinaru poznasz: możliwości finansowania usług społecznych ze środków europejskich, dostępne dla samorządów  tryby zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, wyzwania dla pomocy społecznej Czytaj dalej…

Dotacje na kulturę

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. Konkurs ofert polegać będzie na wspieraniu wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków oraz organizacji Czytaj dalej…

Nabór wniosków „Inicjuj z FIO 3.0”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jeden wnioskodawca może złożyć 1 wniosek/ofertę  w terminie od 20.01.2022 r. do 13.02.2022 r. do godz. 23:59. Wniosek należy złożyć wyłącznie poprzez system Witkac www.witkac.pl Czytaj dalej…