OWES TŁOK zaprasza na bezpłatny webinar nt. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie rozwoju lokalnych usług społecznych. Webinar odbędzie się 22 lutego 2022 r. w godzinach 11.00-12.30.

Podczas webinaru poznasz:

  • możliwości finansowania usług społecznych ze środków europejskich,
  • dostępne dla samorządów  tryby zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej,
  • wyzwania dla pomocy społecznej związane z obligatoryjną deinstytucjonalizacją usług społecznych,
  • przykłady PES świadczących usługi społeczne na terenie gminy.

Dla kogo?

Do udziału w webinarze zapraszamy przedstawicieli:

  • ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy społecznej oraz innych instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej
  • jednostek samorządu terytorialnego.

z terenu powiatów brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego grudziądzkiego, m. Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego.

Kiedy?

Webinar odbędzie się 22 lutego 2022 r. w godzinach 11.00-12.30.

Jak wziąć udział?

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zdalnie prosimy o przesłanie na adres e-mailowy: joanna.kaminska@tlok.pl następujących danych: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanego urzędu/instytucji/organizacji oraz adres e-mail.

Dane prosimy przesłać do 21 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Na 30 minut przed spotkaniem na podany przez Państwa adres  e-mailowy przesłany zostanie link do spotkania, w który należy kliknąć i postępować  z dalszymi instrukcjami i wyświetlanymi komunikatami.

Aby móc uczestniczyć w spotkaniu wymagany jest komputer wyposażony w głośnik, dostęp do internetu. Spotkanie zostanie zorganizowane przy użyciu aplikacji Clickmeeting, nie jest wymagany dostęp do wskazanej aplikacji – wystarczy użycie przeglądarki internetowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
Osoba do kontaktu: Joanna Kamińska, joanna.kaminska@tlok.pl, tel. 500 127 355.