„Starter – Młodzi w biznesie”

Projekt „STARTER – Młodzi w biznesie” realizowany jest w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany w partnerstwie Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu (Lider) z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner) w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Czytaj dalej…

Program Grantowy “Cześć Dziewczyny!”

Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie, do którego należą m.in. Iryna Deszczyca, Agnieszka Holland, Dominika Kulczyk, Olga Tokarczuk czy Oksana Zabużko, uruchomiło Pierwszą Edycję Programu Grantowego „Cześć Dziewczyny!”. Na najlepsze projekty poświęcone długofalowej pomocy Kobietom z Ukrainy Siostrzeństwo przekaże prawie 1,5 miliona złotych. Maksymalna wysokość grantu to 100 tysięcy złotych. Pierwsza Edycja Programu Grantowego Czytaj dalej…

Opieka wytchnieniowa

Brodnickie Centrum Caritas rozpoczyna realizację działań, które mają być pomocą dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Mają dać im możliwość dodatkowego czasu na odpoczynek, zadbanie o siebie i załatwienie swoich spraw. Zajęcia będą realizowane popołudniami oraz weekendowo (z noclegami) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z Brodnicy i powiatu Czytaj dalej…

Konferencja LGD Miasta Brodnicy

29 marca 2022 r. w Pałacu Anny Wazówny odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Podczas konferencji omówiony został poziom realizacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk czyli projektów realizowanych przez beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z LGD Miasta Brodnicy. W Czytaj dalej…

Nagrody Marszałka za osiągnięcia w 2021 r.

Autorzy najbardziej wartościowych i wyróżniających się przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej mają szansę na prestiżowe wyróżnienia, jakimi są Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Nagrody Marszałka przyznane zostaną w następujących dziedzinach: gospodarka fundusze unijne rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast Czytaj dalej…